Khách sạn gần đó   Woodfield Resort

San Pareni Resort
San Pareni Resort
3.0 of 5

14,038.2 Km.

Sira Boutique Hotel
Noble Place Hotel
Noble Place Hotel
3.0 of 5

14,035.8 Km.

De Kriya Chiangmai
Royal Peninsula
Royal Peninsula
3.0 of 5

14,032.3 Km.

U Chiang Mai
U Chiang Mai
4.0 of 5

14,033.4 Km.