Khách sạn gần đó   Woodfield Resort

Dozy House
Dozy House
2.5 of 5

14,033.1 Km.

Bossotel Inn Chiang Mai
C H Hotel
C H Hotel
2.5 of 5

14,034.1 Km.

Cozy Inn Chiang Mai
Dusit D2 Chiangmai
Napatra Hotel
Napatra Hotel
2.0 of 5

14,031.7 Km.