Khách sạn gần đó   Buddy Lodge

Buddy Boutique Inn
Hotel De Moc