Khách sạn gần đó   500 Rai

Panvaree Floating Resort