Beach Front Bungalow

Thư viện ảnh - Bundhaya Villas > Khách sạn Trong Koh Lipe

Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas

Khách sạn gần đó   Bundhaya Villas

San Pita Resort
Ricci House
The Box Lipe
Varin Beach Resort
Sita Beach
Sita Beach
4.0 of 5

0.6 Km.

Bundhaya Resort