Honeymoon Beach Front Bungalow with Jacuzzi

Thư viện ảnh - Bundhaya Villas > Khách sạn Trong Koh Lipe

Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas

Khách sạn gần đó   Bundhaya Villas

Ricci House
San Pita Resort
Bu-Nga Resort
The Cliff Lipe Resort
Sita Beach
Sita Beach
4.0 of 5

0.6 Km.

Lipe Sunset Forest Resort