Honeymoon Beach Front Bungalow

Thư viện ảnh - Bundhaya Villas > Khách sạn Trong Koh Lipe

Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas

Khách sạn gần đó   Bundhaya Villas

Sita Beach
Sita Beach
4.0 of 5

0.6 Km.

Salisa Lipe
NT House Koh Lipe Resort
Ricci House
Green View Beach Resort
Idyllic Concept