Honeymoon Beach View Bungalow

Thư viện ảnh - Bundhaya Villas > Khách sạn Trong Koh Lipe

Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas

Khách sạn gần đó   Bundhaya Villas

The Box Lipe
Serendipity Beach
Bu-Nga Resort
Sita Beach
Sita Beach
4.0 of 5

0.6 Km.

Green View Beach Resort
Z-Touch Lipe