Family Suite (2 Bed room) Seaview

Thư viện ảnh - Bundhaya Villas > Khách sạn Trong Koh Lipe

Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas

Khách sạn gần đó   Bundhaya Villas

Sita Beach
Sita Beach
4.0 of 5

0.6 Km.

Idyllic Concept
Akira Lipe Resort
Varin Beach Resort
Mountain Resort Koh Lipe
Z-Touch Lipe