Family Suite (2 Bed room) Seaview

Thư viện ảnh - Bundhaya Villas > Khách sạn Trong Koh Lipe

Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas

Khách sạn gần đó   Bundhaya Villas

NT House Koh Lipe Resort
Z-Touch Lipe
San Pita Resort
Ricci House
Bu-Nga Resort
Sita Beach
Sita Beach
4.0 of 5

0.6 Km.