2 Bedrooms, 2 Bathrooms, Room For 4 people

Thư viện ảnh - View Talay 2 Pattaya > Khách sạn Trong Pattaya

View Talay 2 Pattaya
View Talay 2 Pattaya
View Talay 2 Pattaya
View Talay 2 Pattaya
View Talay 2 Pattaya
View Talay 2 Pattaya

Khách sạn gần đó   View Talay 2 Pattaya

Euro Asia
Euro Asia
2.0 of 5

1.8 Km.

JP Villa Hotel Pattaya
J.A.Villa Pattaya
Adelphi Pattaya
Bella Villa Cabana
Bella Villa Metro