Khách sạn gần đó   Metro Point

Vaboir Lodge
The Chaleena Hotel