Khách sạn gần đó   Metro Point

The Chaleena Hotel
Vaboir Lodge