Khách sạn gần đó   Vaboir Lodge

The Chaleena Hotel
Metro Point